SAF-HOLLAND stabla grešaka
Napomena
Ovo interaktivno stablo za traženje greške služi kao podrška kod traženja greške.
Prema izvedbi vozila mogu postojati odstupanja. SAF-HOLLAND radi toga ne može da garantuje ispravnost.

Popravke na kočnicama mogu da vrše samo ovlašćene osobe.

© 2023 • SAF-HOLLAND GmbH • Hauptstr. 26 • D-63858 Bessenbach • www.safholland.comImprintPrivacy