SAF-HOLLAND Error Flow Charts
Upozornění
Táto interaktívna schéma slúži iba ako podpora pre vyhľadávanie závad.
Každé prevedenie vozidla môže mať určité odchýlky od tohto návodu. SAF-HOLLAND nemôže preto prebrať žiadne záruky za správnosť vykonania opráv.

Opravu bŕzd môže vykonávať len autorizovaný servisný personál.

© 2023 • SAF-HOLLAND GmbH • Hauptstr. 26 • D-63858 Bessenbach • www.safholland.comImprintPrivacy